Klaus Ebbesen
Arkæolog - erhvervsmand - foredragsholder - samfundsdebattør

Login

Kulturhistorisk konsulent

Videnssamfundet kræver stadig ny viden - også om fortiden.

Den kulturelle baggrund viser sammenhænge og giver forståelse for både mennesker, organisationer og virksomheder. Vi søger vor kulturelle identitet gennem historien.

En virksomheds succes bestemmes ikke kun af dens produkter. I markedsføringen indgår også virksomhedens kultur, historie og identitet. Det samme gælder for befolkningsgrupper og mennesker. Det kræver kulturhistoriske undersøgelser af tidligere generationers arbejde, levevis og hverdag.
Hvad levede de af? - Hvordan udnyttede de resourcerne? - Hvordan kom de ud af det med hinanden?
Spørgsmålene er mange. Svarerne ofte meget spændende.

Kulturhistoriske undersøgelser kræver stor, faglig viden og ekspertise. Videnskabelig arbejdsmetode er nødvendighed.
En trænet forskers omhyggelige undersøgelser er en god vej til succes.

  • alle tiders betalingsmiddelUdstillinger
  • Kulturhistoriske events
  • Bøger - pjecer - artikler
  • Formidling på internettet
  • Arkæologiske udgravninger
  • Arkiv- og museumsstudier
  • Virksomhedshistorie
  • Kulturmiljøundersøgelser

Kvalitet og effektivitet er nøgleord

betal med mobilepay

Dette website bedrives af: Den selvejende institution ”Klaus Ebbesen”