Klaus Ebbesen
Arkæolog - erhvervsmand - foredragsholder - samfundsdebattør

Login

Litteratur

(Kolleger og andre interesserede kan ved henvendelse til forfatteren gratis rekvirere særtryk af artikler mv. så længe oplag haves)

 

Videnskabelige bøger

 • Die jüngere Trichterbecherkultur auf den dänischen Inseln. 398 s. Kvarto. Arkæologiske Studier II. København 1975.
 • Tragtbægerkultur i Nordjylland. 186 s. Kvarto. Nordiske Fortidsminder B 5. København 1978.
 • Stordyssen i Vedsted. 113 s. Kvarto. Arkæologiske Studier VI 1979.
 • Forhistoriens historie. Octo, 93 s. Århus 1979 ( sammen med R. Tanderup).
 • Fortidsminderegistrering i Danmark. 150 s. Kvarto. Kbh. 1985.
 • Hoards of the late Funnel Beaker Culture (MN IV-V). Inventaria Aracaeologica DK. 3 hæfter, kvarto. Bonn 1989.
 • Stendysser og jættestuer. 132 s. Octo. Odense 1993.
 • Den arkæologiske diskurs. 20 s. Octo. København 2005.
 • The Battle Axe Period – Stridsøksetid. 859 s. Kvarto. København 2006.
 • Danske dysser – Danish Dolmens. 406 s. Kvarto. København 2007
 • Danske jættestuer. 696 s. Kvarto. København 2009.
 • The Origins of the Indo-European Languages. – De indoeuropæiske sprogs oprindelse. 70 s. Octo. København 2009.
 • Oldtidsminder ved Sorø. Stenaldergrave på Sorø Akademis Gods. 64 s. Kvarto. Sorø 2010.
 • Danmarks megalitgrave 1 & 2, 924 s. & 438 s. Kvarto. København 2008 & 2011.
 • Bibliography – Bibliografi. 24 s. Octo. København 2012.

 

The Battle Axe Period thumbsDanske jttestuer thumbDanmarks Megalitgrave thumb

 

Videnskabelige artikler

 • Lerkar på rejse. Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog 1969-70: 211-19.
 • En mosepotte fra den yngre stenalder. Aarbog for historisk Samfund for Sorø Amt 1971: 19-22.
 • En stenaldergrav fra Vesthimmerland. Fra Himmerland og Kjær Herred 1971: 124-28.
 • Tragtbægerkulturens trommer. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1972: 187-94.
 • Blæksprutten og arkæologien. Kontaktstencil 4, 1972: 116-26
 • En bayersk økse, fundet ved Vejle. Vejle Amts Årbog 1972: 1-3.
 • To mosepotter fra stenalderen. Museer i Viborg Amt 2, 1972: 58-59.
 • Fuglebæksbanken. En jættestue på Stevns. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1973: 71-106 (sammen med E.B. Petersen).
 • Stenaldergraven i Stenderup. Vejle Amts Årbog 1973: 142-52.
 • Trekantede benplader fra yngre stenalder. Aarbøger for nordisk Odkyndighed og Historie 1974: 40-60.
 • Bornholms første bønder. Bornholmske Samlinger 1974: 55-58.
 • Samfundsvidenskaben Arkæologi. Kontaktstencil 7, 1974: 307-14.
 • En pottemager fra stenalderen. Årbog for historisk samfund for Holbæk Amt 1975: 15-20.
 • Comment on E. Lomborg: Die Flintdolche Dänemarks. NAR 1975: 107-112.
 • En stenalder-dysse ved Kjeldstrup. Årbog for historisk Samfund for Sorø Amt 1976: 61-72.
 • Sikar og klokkebægerkultur. Holstebro Museums Årsskrift 1977: 51-64.
 • Askeby-fundet. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1978: 45-73. ( sammen med C.U. Larsen ).
 • En neolitisk boplads på Lyø. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1978: 74-131 ( sammen med T. Christensen, F. Frederiksen, T. Hansen, J. Nyberg og E. Petersen ).
 • En flintøkse. Museer i Viborg Amt 8, 1978: 36-39.
 • Stenalderlerkar med ansigt. Kuml 1978: 99-115.
 • Virum. Et neolitisk bopladsfund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1979: 11-61 ( sammen med D. Mahler ).
 • Peder Syv som arkæolog. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1979: 157-70 ( sammen med R. Tanderup ).
 • Keramikstile og affaldsgrubekronologi. Kontaktstencil 17, 1979: 3-9.
 • Nordvestjyllands dysser og jættestuer. Holstebro Museums Årsskrift 1979: 51-102.
 • Flintøksen fra Føllenslev. Museet for Holbæk og Omegn. Årsskrift 1979: 32-40.
 • Stordyssen i Vedsted. Nordslesvigske Museer 6, 1979: 21-28. – Tillige trykt i Sønderjysk Månedsskrift 55,11/12: 381-88.
 • En oldtidshøj ved Systofte. Lolland-Falsters Stiftsmuseums Årsskrift 1980: 13-33
 • Fremmede Flintredskaber. Fra Vestsjællands Museer 1980: 31-34.
 • Die Silexbeil-Depots Südskandinaviens und Ihre Verbreitung. Bochum-symposiet 1980: 299-303.
 • Et offerkar fra Broncealderen. Fra Frederiksborg Amt 1980: 41-44.
 • Stenaldergrave i Ginnerup og Enslev sogne. Historisk Aarbog for Randers Amt. 1980: 113-60.
 • Statussymboler fra stenalderen. Museer i Viborg Amt 1980: 114-19.
 • Romdrup - en stenaldergrav, genbrugt i jernalderen. Kuml 1980: 159-67.
 • Flintafslag som offer. Kuml 1980: 147-57.
 • Enkeltgravskulturen - 100 år efter opdagelsen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1980: 52-72.
 • To stenøkser fra Stågerup, Ollerup sogn. Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1980: 5-12.
 • Offer til de døde. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1980: 47-59.
 • Det store offerfund fra Knud. Nordslesvigske Museer 1981: 29-43.- Tillige trykt i Sønderjysk Månedsskrift 57, 11/12, 1981: 349-63.
 • Broncealderens offerfund af flintredskaber. Fra Holbæk Amt 1981: 7-20
 • Klæstrupfundet. Flintofre fra ældre bronzealder. Vendsysselske Årbøger 1981: 41-46.
 • Offerfundet fra Å Højrup. Bondestenalderens mejseldepoter. Harja 1981: 5-31.
 • Offerfundet fra Suldrup i Himmerland. Fra Himmerland og Kjær Herred 1981: 91-109.
 • En kobberøkse af grønsten. Historisk forening for Værløse Kommune. Årsskrift 1981: 16-21.
 • St. Aldrup-fundet. Et offerfund fra enkeltgravstid. Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han herred 1981: 17-22.
 • Indledning til en arkæologisk kildekritik. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1981: 160-81.
 • § 49 og forskningen. Fortidsmindeforvaltningen, Rapport B 4. København 1981.
 • Stenalderlerkar til dødsriget. Århus Stifts Årbøger 1981-82: 7-9.
 • Yngre stenalders depotfund som bebyggelseshistorisk kildemateriale. H. Thrane ( ed.), Om yngre stenalders bebyggelseshistorie. Odense 1982: 60-79.
 • Jættestuen på Brandbjerg ved Tjæreby. Historisk Samfund for Sorø Amt. Årbog 1982: 33-56.
 • Flintflækker som offergave. Fra Holbæk Amt 1982: 7-26.
 • Stenaldergrave ved Sjælsø. Fra Frederiksborg Amt 1982: 77-91.
 • Flint Celts from Single Grave Burials and Hoards on the jutlandic Peninsula. Acta Archaeologica 52. 1982: 119-81.
 • Yngre neolitiske tap-stridsøkser. Kuml 1982-83: 121-38.
 • Fortidsminderegistrering i Danmark. Fortid og Nutid 30,3, 1983: 173-90.
 • Et offerfund fra Lomborg. Hardsyssels Årbog 1983: 117-22.
 • Nordjyske gravkister med indgang. Bøstrupkisterne. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1983: 5-65.
 • En korsformet jættestue ved Kvosted. Museer i Viborg Amt 12, 1984: 5-9.
 • Stridsøksetid. Skalk 1984,6: 18-27.
 • Tragtbægerkulturens grønstensøkser. Kuml 1984: 113-53.
 • Megalithic Graves in Schleswig-Holstein. Acta Archaeologica 1984: 117-42.
 • Bornholms dysser og jættestuer. Bornholmske Samlinger 1985: 175-221.
 • Stenstrupmanden. Fra Holbæk Amt 1985: 28-39 ( sammen med P. Bennike ).
 • The Bog Find from Sigersdal, Journal of danish Archaeology 1986: 85-115 ( sammen med P. Bennike ).
 • Offerfundet fra Vejleby. Fra Holbæk Amt 1986: 7-23.
 • Fred i enkeltgravstid. Arkæologiske Skrifter 1, 1986: 33-54.
 • Snorekeramiske bopladser i Europa. Arkæologiske Skrifter 1, 1986: 276-79.
 • Menneskefundet i Bolkilde. Nordslesvigske Museer 13, 1986: 86-115.( sammen med P. Bennike og L. B. Jørgensen ).
 • Early neolithic Skeletons from Bolkilde Bog, Denmark. Antiquity 60, 1986: 199-206 ( sammen m. P. Bennike og L.B. Jørgensen ).
 • Tidligneolitiske tapkøller. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1987: 7-26.
 • Bellevue-damen. Menneskeoffer i Bellevue Skov. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1987: 65-71.
 • Et sjældent offerfund fra stenalderen. Museet på Koldinghus. Årbog 1987: 14-18.
 • Stenaldergraven ved Vistoft på Mols. Historisk Aarbog fra Randers Amt 1988: 5-13.
 • The Long Dolmen at Grøfte, South West Zealand. Journal of danish Archaeology 1988: 53-69.
 • En jættestue på Samsø. Aarhus Stifts Aarbøger 1988/89: 105-16.
 • Historie - gravet op af jorden. NOTER, sep. 1991: 33-38.
 • Simple, tidligneolitiske grave. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1992: 47-102.
 • Tragtbægerkultuens dolkstave. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1992: 103-36.
 • Offer til naturens magter. S. Hvass og B. Storgård (ed.), Da klinger i muld. Kbh. 1993: 122-25 ( + engelsk udgave ).
 • Blakhøjene i Borum. Århus Stifts Årbøger 1993: 105-11.
 • En jættestue ved Fjersted, Sydvestjylland. Kuml 1993-4: 39-86.
 • Lorenz Frölich og arkæologien. Magasin 1994,3:3-12.
 • Die Keramik der Trichterbecherkultur im Ostseeraum. Beiträge zur frühneolithischen Trichterbecherkultur im westlichen Ostseegebiet. Neumünster 1994: 79-84.
 • Die nordischen Bernsteinhorte der Trichterbecherkultur. Prähistorische Zeitschrift 70, 1995:32-89.
 • Spätneolithische Schmuckmode. Acta Archaeologica 66, 1995:219-79.
 • Terningspil i yngre stenalder. Kuml 1995-96:101-112.
 • Arkæologi og sagn. Historie 1996:243-73.
 • Mesolitisk måltidsoffer i Sludegårds Sømose. SDA-Nyt, dec. 1996:12-20.
 • Der Beginn der Steitaxtzeit. Arkæologiske Rapporter 2, 1997: 75-91.
 • Frühneolithische Streitäxte. Acta Arch. 69, 1998: 77-112.
 • Sakrale lerkarhensættelser ved Frellesvig (medforfatter: afdøde H. Berg). Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1999: 171-264.
 • Neolitiske ravperler i Västergötland. In Situ 2002:85-126.
 • Bronzealdergravpladsen ved Sebber Skole. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2002:7-38.
 • En højgruppe ved Kvindvad, Vestjylland. Studier over senneolitisk tid. Kuml 2004: 79-127.
 • En spændende bronzealdergrav i Vorbasse. Fra Ribe Amt 2004: 87-91
 • Stenaldergrave i Vestjylland. Hardsyssels Årbog 2004: 5-16.
 • Hellekister fra stenalderen på ”Værs Bakke” ved Dragsholm. Fra Holbæk Amt 2004:34-43.
 • En stenaldergrav ved Vindblæs kirke. Historisk aarbog for Randers Amt 2004:12-18.
 • Danske hellekister fra stenalderen. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2004:7-62.
 • En senneolitisk stenkiste i Bjergby på Mors. Kuml 2005:61-73
 • En højgruppe på Askov Mark. Fra Ribe Amt 2006: 107-25
 • En skinddragt fra Møgelmose i Jelling. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2006: 39-53.
 • En stendysse i Veng. Østjysk Hjemstavn 2006: 153-9.
 • Spændende stenaldergrave fra dolktiden.  Fra Himmerland og Kjær Herred 2006: 59-72
 • En stenaldergrav ved Marbjerg. Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje Tåstrup Kommune. Årsskrift 2006: 12-21.
 • En jættestue i Ugelris ved Møldrup. Dolktidens varierende gravskikke i Midtjylland. Fra Viborg-Egnen 2007: 33-48.
 • Kvindens hår som offer. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2008: 77-87.
 • En stenalderdysse ved Tindbæk, Skjern sogn. Fra Viborg-Egnen 2008: 190-96.
 • Læstenfundet – 8,5 kg ravsmykker. Nordens største offerfund af rav. Fra Viborg-Egnen 2009: 151-67.
 • Stenalderdyssen ”Kvoethøj” ved Ramten på Djursland. Historisk Aarbog for Randers Amt 2009: 62-5.
 • En runddysse ved Astrup i Himmerland. Fra Himmerland og Kjær Herred 2009: 121-26.
 • Offerfund af rav fra dyssetiden. Vendsyssels Årbog 2009: 103-10.
 • En runddysse i Hareskoven. Værløseegnens Historiske Forening. Årsskrift 2009:3-6.
 • Offerfundet i Ejsing. Hardsyssels Årbog 2010: 5-8.
 • Langdyssen”Kongehøj” ved Voldstedlund. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2011.
 • Anmeldelse af Gunborg O. Janzon, The Dolmen in Alvastra. Fornvännen 2011: 257-59.
 • Broddenbjerg-manden  - en gudestatue og andre gudestatuer fra bronzealderen. Fra Viborg-Egnen 2011; 37-48.
 • Nordjyske gravfund fra dyssetid. Fra Himmerland og Kjær Herred 2011: 9-16.
 • En gudinde fra bronzealderen – fundet i Rebild. Fra Himmerland og Kjær Herred 2011: 33-42.
 • En offerfund fra stenalderen. Lolland Falster 2011: 114-6.
 • ”Rævehøj” i Vester Egesborg. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 2011: 37-48.
 • Zeremonielle Goldgefässe der Bronzezeit. Prähistorische Zeitschrift 2012: 338-69 (sammen med Dion Abrahamsen).
 • Jensens stenøkse. Fynboer & Arkæologi 2016,2, s. 23-4.
 • Flintøksen fra Føllenslev med efterskrift. Bjergsted, 2017,1, s. 14-23.
 • Da enkeltgravsfolket forsvandt. Stridsøksetidens forskningshistorie. Hardsyssels Årbog 2018, s. 59-77.
 • Det gyldne ravs tid. Skalk 2019,6, s. 13-21.

 

 Helte1helte2

 

Lærebøger

 • Bondestenalder. Kvarto, 40 s. København 1989.
 • Flint. - oldtidens vigtigste råstof. Octo, 36 s. København 1990.
 • Danmarks Oldtid 1-6. Octo, 80 s., 64 s., 52 s., 64 s., 64 s. og 104 s. Kbh. 1990 ( 2. udgave 1991 ) og 1993.
 • Den ældste Danmarkshistorie. Tiden indtil 725. Octo, 64 s. København 1991.
 • Mennesker og samfund - emner fra Danmarks historie. Emnebog 3 og 4. Octo, 64 s. og 72 s. København 1994 og 1996. ( sammen med Ole Sørensen ).
 • Historisk Leksikon. Octo 102 s. København 1996. (sammen med Ole Sørensen).
 • De gode, gamle helte 1-2. Octo, begge 48 sider. København 1999.
 • Venderne – et folk der forsvandt. Octo. 56 sider. København 2003.
 • Vikingemad – du selv kan lave. 40 s. Kvarto. Købehavn 2010 (sammen med Dion Abrahamsen).

 

Populærvidenskabelige bøger

 • Døden i mosen. Octo, 126 s. København. 1986.
 • Sydslesvigske Oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987. Octo, 46 s. København 1986.
 • Pederstrup oldtidsminder. Octo, 36 s. Maribo 1988.
 • Gravhøjenes mennesker. Octo, 112 s. København. 1989.
 • Jelling. Arkæologi og historie. Octo, 48 s. København. 1990.
 • Døden i mosen. 2. omarbejdede udgave. E-bog. 109 s. 2014.
 • Vikingemad. Med autentiske opskrifter. – 54 s. E-bog. 2014.
 • Fortællinger fra vikingetiden. E-bog. 123 s. 2015.
 • Gravhøjenes mennesker. 2. omarbejdede udgave. E-bog 120 s. 2016.
 • Bondestenalder. 3900-1750 f.Kr. E-bog 77 s. 2017. – Lydbog. 2017.
 • Jelling. Historien og Gorm den Gamle, Thyre Danebod og Harald Blåtand. Octo, 100 s. København 2018. – Samme som e-bog. 98 sider, 2018.
 • Stridsøksetid. E-bog. 54 s. 2018 – Lydbog (1 t. og 48 min.). 2018.
 • Danmarks oldtid. Arkæologiske essays. – E-bog 246 sider. 2019- Lydbog (9 t. og 21 min.). 2019.
 • På vikingetogt. Lydbog 2 t.48 min. – 2020.

 

vikingemad thumbdoeden i mosen thumbFortaellinger fra vikingetiden thumbGravhoejenes mennesker thumb

 

Populærvidenskabelige pjecer, artikler, kronikker m.v.

 • Kun få oldtidsfund er gjort på Frederiksberg. Artikel i Frederiksberg Bladet, 14. marts 1968.
 • Neden under Valby hviler kæmpernes ben. Artikel i Valby Avis, 15. september 1971.
 • Vore bydele i oldtiden. Sydvestbladets kronik, 2. september 1971.
 • Vorbasse før Kristi fødsel. Politikens kronik, 16. december 1984.
 • Oldtidsmindernes fremtid. Berlingske Tidendes kronik, 2. januar 1985.
 • Fred i bondestenalderen. Vestkystens kronik, 7. januar 1985.
 • Høvdingen bestemte offer i Sigersdal mose. Frederiksborg Amts Avis kronik, 19. januar 1985.
 • Nationens fælles kulturarv. Aktuelts kronik, 3. februar 1985.
 • Her er Danmarks ældste kvinde. Morgenpostens kronik, 3. februar 1985.
 • Stenalderens bornholmske bønder var dygtige arkitekter. Bornholms Tidendes kronik, 6. april 1985.
 • Gas-projektet gav mange oldtidsfund. Artikel i Fagbladet 1985,6, 15. marts 1985.
 • Jernteknologiens lange vej hertil. Artikel i Metal 1985,3, 11. februar 1985.
 • Dansk smykkemode - for fire tusind år siden. Artikel i Guldsmedebladet 1985,3.
 • Østjyder mod vestjyder. Jyske Tidendes kronik, 12. maj 1985.
 • Arkæologernes togt. Ålborg Stiftstidendes kronik, 1. juni 1985.
 • Nye glimt af den solrige bronzealder. Kristeligt Dagblads kronik, 22.juli 1985.
 • Da danskerne blev bønder. Jyllandspostens kronik, 18. oktober 1985.
 • Danske menneskeofre. Berlingske Tidendes kronik, 1985.
 • Menneskeoffer. Artikel i Skalk 1985,3: 7-10.
 • Stridsøksetid. Artikel i Stof 43, 1985 : 43-44.
 • Stenåldersbøndernes religiösa seder. Populär Arkeologi 1985,3: 4-8.
 • Dags ge Harald nytt namn. Populär Arkeologi 1986,3: 22-25.
 • Gassen gav bronze. Artikel i fagbladet 1986,7: 14-15.
 • Danske kannibaler og hovedjægere. Jyllandspostens kronik, 31. maj 1986.
 • Danmarks oldtid - i dag. Berlingske Tidendes kronik, 23. august 1986.
 • Nye frisurer fra oldtiden. Artikel i Spejlet, september 1986: 164-5.
 • Moselig fortæller ny historie. Videnskab for alle 1986,10: 66-71 ( tillige på svensk og norsk ).
 • Nyhed fra mosen. Dagens portræt. Politiken, 10. oktober 1986.
 • Nyheder fra Jelling. Jyllandspostens kronik, 29. december 1986.
 • De samlede Danmark. Berlingske Tidendes kronik, 15. januar 1987.
 • Fra dybet. Artikel i Skalk 1987,5.
 • Nyt om Hoby-manden. Artikel i Lolland-Falsters Folketidende, 18. februar 1987.
 • Træ tidsfæster Nordens største Grav-monument. Videnskab for Alle 1987,5: 20-23 ( tillige på svensk og norsk ).
 • Arkæologi til søs. Politikens kronik, 20. juni 1987.
 • Hobybægrene - berømte serieprodukter. Artikel i Guldsmedebladet 1987,10: 357-60.
 • Kulstof 14 afskaffer tro på folkevandring i Danmark. Informations kronik, 9. oktober 1987.
 • Kong Rans høj. R. Tanderup (ed ). Randbøl Kirke, Randbøl 1987.
 • Gorm den gamle. Berlingske Tidendes kronik, 26. november 1987.
 • Istidens danskere. Jyllandspostens kronik, 12. december 1987.
 • Slaget ved Hjortspring. Vestkystens kronik, 21. december 1987.
 • Bølle er 4471 år gammel. Nyt fra Nationalmuseet 37, 1987,2 ( sammen med P. Bennike ).
 • Lig i mosen. Artikel i Fagbladet 1987, 20: 22-23.
 • Gorm den gamle døde ung. Illustreret Videnskab 1987,10: 22.
 • To smukke søstre ofret til guderne. Illustrerert Videnskab 1987, 11: 23.
 • Danmarks første patient hos tandlægen. Illustreret Videnskab 1987,7: 19.
 • Enestående guldbægre viser sig at være masseproducerede. Illustreret Videnskab 1987,7: 25.
 • De samlede Danmark. Slesvigland 1987,8: 109-15.( tillige på tysk).
 • Egtvedpigen og de andre. O. Weiss og C. Hald ( ed. ), Folk skaber klæder, 1987: 101-7.
 • Et spor i asken. Det frie Aktuelts kronik, 5. januar 1988.
 • Forsøg med stenalderen. Berlingske Tidendes kronik, 22. april 1988.
 • Manden i mosen er atter hel. Artikel i Ingeniøren 20. maj 1988.
 • Uroksebøffer og hvedegrød. Jyske Tidendes kronik, 15. juli 1988.
 • Dannevirke holdt skansen i over 1000 år. Illustreret Videnskab 1988,9: 52-53.
 • Stenalderhøvdingenes grave. Slesvigland 1988,5: 148-54. (tillige på tysk).
 • Hvordan bygges megalitgrave? Naturens Verden 1988: 121-27.
 • De danske pyramider. Artikel i Ingeniøren, 6. januar 1989.
 • Menneskeoffer/ Menschenopfer. Slesvigland. 1989,1: 18-24.
 • Musik fra bronzealderen. Jyllandspostens kronik, 18. februar 1989.
 • Harald Blåtand kan stadig overraske. Fyns Stiftstidendes kronik, 22. marts 1989.
 • Undersøisk stenalder. Jyllandspostens kronik, 18. april 1989.
 • Spis og drik som pigen fra Egtved. Frederiksborg Amts Avis kronik, 3. oktober 1989.
 • Nordens bronzealderhøvdinge handlede med de gamle grækere. FAKTA 1989,1: 64-66.
 • Kong Arrilds høj/ Das Hügelgrab König Arrild. Slesvigland 1989,5: 133-39.
 • Vikingernes borge sat på plads. Artikel i Ingeniøren 13. oktober 1989.
 • Også europæiske samkvems på Egtvedpigens tid. Interview. LO-Bladet 1989,13:12.
 • Finder i noget? Forfatterportræt, Bogmarkedet 35, 1989.
 • Kong Thorkild og hans vikinger. i: Røvere og andet godtfolk - og andre historier. København 1990: 71-79.
 • Nationalmuseet - der var engang. Berlingske Tidendes kronik, 12. februar 1990.
 • Romere i Danmark. Jyllandspostens kronik, 31. marts 1990.
 • Stenalderfolkene havde ikke deres bolig i jættestuerne. Morgenpostens kronik, 24. juni 1990.
 • Gorm den gamle er gravet frem. Artikel i Ingeniøren, 11 maj. 1990.
 • Stenalderbondens ansigt. P. Kjærum ( ed. ), Oldtidens ansigt. Kbh. 1990: 34-35
 • Arkæologi. Profilen 1991,1: 21-22.
 • I skib til Valhal, Fyns Stiftstidendes kronik, 19. juli 1991.
 • En undersøisk stenalder. Jyske Vestkystens kronik, 29. april 1992.
 • De higer og søger. Berlingske Tidendes kronik, 14. maj 1992.
 • Potteskår siger Saxo imod. Jyllandspostens kronik, 12. september 1992.
 • Den første rigtige jul. Artikel i Morgenposten. 22. december 1992.
 • - og gjorde danerne kristne. Kristeligt Dagblads kronik, 8. december 1993.
 • Hvem byggede kirkerne? Politikens kronik, 22. december 1993.
 • Den første jul. Aarhus Stiftstidendes kronik, 22. december 1993.
 • Stor mand - stor grav. Artikel i Week-endavisen. 31. december 1993.
 • Da danskerne kom til penge. Berlingske Tidendes kronik, 7. februar 1994.
 • Urkommunismens fald. Jyllandspostens kronik, 12. februar 1994.
 • Farvel til oldnordisk arkæologi. Danske Museer 1994,1:13.
 • Stenaldergravene holder stadig vand. Artikel i Ingeniøren. 11. marts 1994.
 • Eventyr fra vikingetiden dateres af arkæologerne. Aalborg Stiftstidendes kronik, 18. marts 1994.
 • Da arkæologerne fandt sig selv. Informations kronik, 7. maj 1994.
 • Da Odin blev 600 år. Artikel i Weekend-avisen. 2. juni 1994.
 • Balders død. Samvirke 1994,9: 46-49.
 • Arkæologerne er gået i vandet. Interview, Universitetsavisen 1994,10:12.
 • Stonehenge - megalithic monument to the past/ Stonehenge - fortidens gådefulde monument. Maersk Air Magasin, winter 1994/95: 36-42.
 • Hövdingens stolta monument - grav för envar i fyra tusind år. Populär Arkelogi 12,3, 1994: 4-7.
 • Genfindes guldhornene. Jyske/Vestkystens kronik, 23. februar 1995.
 • Arkæologerne graver nyheder op om sig selv. BT-kronikken, 20. marts 1995.
 • Ismanden fra Alperne. Morgenspostens kronik, 31. marts 1995.
 • Rolk Krake - en del af kulturarven. Jyllandspostens kronik, 25. marts 1995.
 • Nibelungenlied, en arkæologisk sang. Informations kronik, 24. maj 1995. - Tillige i Orkesternyt 1995,6:12-13.
 • Arkæologi og teori. Kommentar, Magisterbladet, 11/95:23.
 • Danmarkshistorien er meget god, men den lyver også. Berlingske Tidendes kronik, 21. juni 1995.
 • De satte skræk i Europas folk. Aarhus Stiftstidendes kronik, 10. juli 1995.
 • Kulturhistorien sætter miljø'et i perspektiv. Jyllandspostens kronik, 3. juli 1995.
 • Kæmpehøjenes hemmelighed, Politikens kronik 18. oktober 1995.
 • Sprog uden grænser. Berlingske Tidendes kronik, 26. februar 1996.
 • Racismens arkæologiske rødder. BT-kronikken 15. april 1996.
 • Vikinge-romantik. Jyske/Vestkystens kronik 26. marts 1996.
 • Da Østersøen forsvandt. Det frie Aktuelt, kronik, 30. maj 1996.
 • Grisefest i stenalderen. Morgenpostens kronik, 8. juli 1996.
 • De sang også "Nibelungen" i jernalderen. Aarhus Stiftstidendes kronik 26. august 1996.
 • Det klinger i muld. Maersk Air Mellembys, okt/dec. 1996:14-18.
 • Danmarks arkæologiske kulturarv. Kristeligt dagblad, kronik, 29. november 1996.
 • Antikvarisk lovgivning om kulturarven, Børsen, minikronik 26. november 1996.
 • Hasardspil i stenalderen. Ingeniøren, 3. januar 1997:9.
 • Stenalderens nordjyder opførte sig som indianere. Aalborg Stiftstidendes kronik, 4. februar 1997.
 • Kraftpræstation uden sidestykke. Landsbladet, 16 maj 1997:25.
 • De døde sjæles landsby? Fyns Stiftstidendes kronik, 23. maj 1997.
 • Arkæologisk business, Erhvervsbladet, minikronik 29. maj 1997.
 • Stenalderoffentlighed. Week-endavisen, 27. juni 1997.
 • Danmark som foregangsland. Information 1. juli 1997
 • Da Saltholm var ny. Kronik, Frederiksborg Amts Avis 7. juli 1997.
 • Kongsgård med lugt af komøg. Politikens kronik, 29. juli 1997.
 • Danmark som foregangsland - i stenalderen. Information 13-14/9 1997.
 • Hvad museumsmagasinet gemte. Jyllandspostens kronik, 24. november 1997.
 • Arkæologi i IT-samfundet. Artikel i Danske Museer, 1997,6: 44-5.
 • Europa-mennesket. Ekstrabladet, Fron-talt, 29. januar 1998.
 • De første indvandrere. BT, Lige Nu. 1. marts 1998.
 • Heltene uden navn. Fyens Stiftstidende, kronik 5. april 1998.
 • Egtvedpigen var Europa-borger. Jyllandsposten, artikel 24. maj 1998
 • Sprogø i fuld fart. Politiken, kronik 14. juni 1998
 • En duft af Guldhorn. Ingeniøren 2. april 1999.
 • Mesterværker under jorden. Lige Nu. BT-kronikken 26. juli 1999
 • Hvorfor sover Holger Danske? Fyns Stiftstidende, kronik 6. oktober 1999.
 • Vi havde hellige køer i Danmark. Ingeniøren, 1999,47: 24.
 • Alle tiders betalingsmidler. Pjece, 20 sider kvarto. Kbh. 1999.
 • Og gjorde danerne kristne. Præsteforeningens blad 2000: 866-70
 • Elmesyge gjorde danskerne til bønder. Artikel, Week-endavisen 7. April 2000
 • Det var ikke Absalon. Politiken, kronik 7. juni 2000.
 • En dysse om dagen. Videnskabet. Universitetsavisen 10, 2000: 10-11
 • Museernes ældste historie. Arkæologi for alle 2000,4: 36–40.
 • Hvad med industrikulturen? Fredagskommentar, Børsen 22.juni 2001.
 • Monumenter i landskabet. Fyns Stiftstidende, kronik, 24.februar 2002
 • Moseguder og gudinder. Information, kronik, 8. maj 2002.
 • Danske guldsmede kunne godt. Berlingske Tidende, kronik 29. november 2003.
 • Arkæologi og kildekritik. Fyns Stiftstidende, Kronik 8. januar 2004.
 • Egtvedpigen talte dansk. Politiken, kronik 13. juli 2004.
 • Venderne – de blev så integreret, at de forsvandt. Jyllandsposten, kronik 30. juli 2004.
 • Tvangsægteskaber – nu og i stenalderen. Artikel i Nordjyske Stiftstidende 7. januar 2006
 • Om stridsøkser, kulstof 14 og sprog. Kronik. Berlingske Tidende. 8. januar 2006.
 • Hvid plet i danmarkshistorien udforsket. Intervieuw i Politiken 1. februar 2006
 • Fast greb om øksen. Ideer-weekendavisen, s. 1-2. 10. februar 2006.
 • Stridsøksetiden på Fyn. Kronik. Fyns Stiftstidende 10. februar 2006.
 • Oprindelsen. Skalk 2006,1: 25-29.
 • Det europæiske fællesskab – i stridsøksetid. SDA-Nyt, 2006 (webudgaven).
 • De skabte den jyske hede. Jyllandsposten, kronik. 11. juli 2006.
 • Kampen om stridsøkserne. Information, kronik 15. august 2006.
 • Slesvig i Stridsøksetid – Die Streitaxtzeit in Schleswig. Schleswigland 3, 2006.
 • Danmark var førende i Europa. Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og Roskilde Tidende, kronik. 9. januar 2007.
 • Hvad dysserne fortæller. Artikel, Weekendavisen-Ideer 23. februar 2007 s. 4-5.
 • Høvdingens gravplads. Fyns Stiftstidende, kronik 25. marts 2007
 • Brød i stenalderen. Ideer-weekendavisen. Artikel 29. februar 2008
 • En stenaldermand ville næppe kende sin egen stendysse, hvis han så den i dag. Ugebladet, kronik 22. april 2008.
 • Verdens ældste stenarkitektur. Weekendavisen-Ideer, artikel 29. august 2008.
 • Drømmen om udødelighed i historien. Interview i Kristeligt Dagblad, 14. september 2009.
 • Både for læg og lærd. Aktuelt portræt. Jyllandsposten, 26. februar 2009.
 • Dagens navn: Klaus Ebbesen. Protrætsamtale, SN-medier, 12. marts 2009.
 • Don, Donau og Dnjepr. Weekendavisen-Ideer, artikel 18. september 2009.
 • Dansk arkæologi skal være international. Artikel i Magisterbladet, marts 2010, s. 41.
 • Stendysserne er samfundssymboler. Dagbladet, kronik 19. august 2010.
 • Dyssestudier. Skalk 2011,2, s. 16-25.
 • Danske dysser er stenalderhøvdingenes grave. Bavnen, 2012,1 s. 12; 2012,2 s. 10-11 og 2012, 3 s. 10-11.
 • Jættestuekar. Skalk 2014,2, s. 16-7.
 • De ofrede håret. Skalk 2014,4, s. 3-6.
 • Stenaldermad er noget fup. Kronik, Jyllandsposten 29. december 2014. – Svar på diskussionen i Jyllandsposten, 7. januar 2015: Fakta om stenaldermad.
 • Stenalder-fup. Interview i BT, 30. december 2014 s. 18-9.
 • Landliggerliv ved Espergærde. Egebækken nr. 57, december 2014: 3-23.
 • Stenaldermad? – falsk varebetegnelse! Bager og Konditor, januar 2015, s. 26.
 • Barndommens sorgløse dage som landligger i Espergærde. Artikel, Helsingør Dagblad, 16. februar 2015, s. 14-5.
 • Moseligenes gåde. Fyns Stiftstidende, kronik 21. februar 2015.
 • Stenalderkost har intet med stenalderens kost at gøre. Kristeligt Dagblad, kronik 23. marts 2015.
 • Stenalderbrød er bare fup. Søndagsavisen, kronik 3.-5. juli 2015.
 • Russerne lyver om Krims historie. Børsen, kronik 1. december 2015.
 • Grisefest. Skalk 2016,2; s. 8-12.
 • Større detektivarbejde bag rekonstruktion. Synspunkt, Frederiksborg Amts Avis, 4. november 2016.
 • Hvilket sprog talte Gravballemanden? Kristeligt Dagblad, kronik 27. december 2016.
 • Gådefulde Jelling. Jysk-fynske medier (13 dagblade i Jylland og på Fyn), kronik 28. marts 2018.
 • Kongernes Jelling er også gådernes Jelling. Interview, Kristeligt Dagblad, 28. marts 2018.
 • Mysteriet om Tollundmandens storetå. Politiken, kronik, 2. august 2018
 • Hvad koster et vikingeskib? Kristeligt Dagblad, kronik, 22. september 2018.

 

Podcasts

 • Storehøj med Egtvedpigen.  Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Hørdumstenen. Danmarks mindesmærker. Ca. 18 minutter. 2020.
 • Glavendrup-monumentet. Danmarks mindesmærker. Ca. 21 minutter. 2020.
 • Fyrkat. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Trelleborg. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Kongesædet i Lejre. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Broen i Ravning Enge. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Jættestuen Klekkkendehøj. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Helleristningerne på Madsebakke. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Ladbyskibet. Danmarks mindesmærker. Ca. 30 minutter. 2020.
 • Himlingeøje-gravpladsen. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Lindholm Høje. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Porskær Stenhus. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Borremose-landsbyen. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Ertebølledyngen. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Kongehøj i Lundforlund. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter. 2020.
 • Kong Humbles Grav. Danmarks mindesmærker. Ca. 20 minutter.

 

Egtvedpigen thumbFyrkat thumbKongesaedet i Lejre thumb

 

Kunsthistorie

Bøger:

 • G. Permin, L. Walgreen og K. Ebbesen, Fortæl med digitale billeder. Kbh. 1998.

Artikler:

 • G. Permin og K. Ebbesen, Computeren og kunsten. Samvirke 1996,3:100-7.
 • K. Ebbesen, Kunstnerne og den ny tids maskiner. Kronik, Aarhus Stiftstidende 16. september 1998.
 • K. Ebbesen, Da surrealismen kom til Danmark. Kronik, Kristeligt Dagblad, 24. september 1998
 • K. Ebbesen, Den kinesiske impressionisme. Kronik, Kristeligt Dagblad, 25. januar 1999.
 • K. Ebbesen, Kunstens vej til Cyperspace. Artikel i Kunstavisen, februar/marts 2000).

 

fortael med digitale billeder 

 

Debat

Bøger:

 • På vej mod fremtidens Danmark. Udvalgte kronikker i 50 år. E-bog. 180 sider.
 • Danske værdier. En introduktion til flygtninge. E-bog. 36 sider. 2016.
  Arabisk udgave: Danske værdier. En introduktion. E-bog. 44 sider. 2016.

 

Danske Vaerdier Arabisk thumbPaa vej mod fremtidens Danmark thumb

 

Artikler:

 • Kennedy slog i bordet. Artikel. fri ungdom 1962,8:18-20.
 • Syd-Afrika. Vanviddets land. Artikel, fri Ungdom 1963,1: 22-3.
 • Den spanske borgerkrig. Interview med spanienskæmper Erik Højland. fri ungdom 1963,2:5-7.
 • UHURU = frihed. Interview med John Moses Chirimbani, ZAPU. Fri ungdom 1963,2: 16-18.
 • Boganmelder hver måned i fri ungdom 1962-4.
 • Kildeskat. Artikel. fri ungdom 1964,2:10-11.
 • Alt for byggeriet! -I øvrigt mener. Aktuelt 2. marts 1964.
 • Alt for byggeriet. Artikel. Fri ungdom 1964,3: 3-4
 • Politik og skole. Aktuelt. Kronik, 19. januar 1967.
 • Politiske skoleklubber Kronik, tryk i: Frederiksborg Amts Avis 4. januar 1967. - Ny Dag 5. januar 1967. – Demokraten 18. januar 1967. - Amtsbladet 19. januar 1967. – Vestkysten 20. januar 1967.
 • Mangler der perspektiv i u-landshjælpen? Verdens Gang 1967,7:186-8
 • Socialdemokratiets fremtidsudsigter. Kronik. Frederiksborg Amts Avis 22. februar 1968.
 • Gammel nok til at stemme?. Kronik. Demokraten 17. maj 1968.
 • A.T.P. Artikel. Tryk i:Socialrådgiveren 1970,6:180-1.– Husholdsningslærerinden 1970, 15: 315-19. – Tillige udsendt som pjece af A.I.C.(Arbejderbevægelsens Informations Central).
 • Hvorfor ikke udstillinger på B&W eller Lindø-værftet? Artikel. Ny Politik 8, 1974,2-4.
 • Det meget store flertal af vælgere er politisk passive. Børsen. Kronik 9. september 1974.
 • Vi må redde store dele af vore storbyer, som forfalder. Ny politik 1978,1: 17-19.
 • Byfornyelse-boligsikring. Kommentar. Politiken, 6 november 1979.
 • Gid du sad på Sprogø. Artikel, Politiken, 30. juli 1988.
 • Arkæologi ind i gymnasiet. Kommentar, Politiken 1991.
 • Hovedløs forskerreform. Kommentar, Politiken, 12. december 1992.
 • Er Europa barnløs? BT. Kronik 10. januar 1993.
 • Onkel Soc er syg. Politiken. Kronik9. juli 1994.
 • Ånden fra 1992. Børsen. Kronik 16. oktober 1995.
 • En svinestreg mod arkæologien. Artikel i Universitetsavisen, 1995,16:5.
 • Kultur er en social aktivitet. Gæste-pen. Det frie Aktuelt 1. april 1998.
 • Det grænseløse Europa. Synspunkt, Jyske-Vestykysten, 23. juni 1998.
 • Netporno og demokrati. Kronik, Jyllandsposten 10. august 1998.
 • Dansk etik kan give internationale fordele. Fredagskommentar, Børsen 19. marts 1999.
 • Satellit-TV og dansk kultur. Lige Nu. BT, 20. marts 1999
 • Den kulturelle arv ligger hos familien. Aarhus Stiftstidende, kronik 9. maj 1999.
 • Et jævnt og hyggeligt folk. Kristeligt Dagblad, kronik 9. juli 1999.
 • Vi bør skabe en national etik. Jyllandsposten, kronik 31. juli 1999.
 • Vi befinder os i samme rum selvom vi ikke er på samme sted. CentrumDebat juli, 1999,5: 10-11.
 • Vores moderne familieliv. Kronik, Aktuelt 23. september 1999.
 • Dannebrogs skygger. Artikel, Berlingske Tidende 7. oktober 1999.
 • Arkæologer og erhvervsliv skal samarbejde. Kommentar, Magisterbladet no. 21, november 1999: 24.
 • Folket og kirken. Kronik, Berlingske Tidende 9. december 1999.
 • Kernen er der stadig. Kronik, Aarhus Stiftstidende, 12. December 1999.
 • Vær altid solen i dit hjem. Kronik, Jyllandsposten 21. december 1999.
 • Undgå brødnid mellem museer. Kommentar, Politiken, 2. februar 2000.
 • Hvad er en velfærdsstat? Kronik, Fyns Stiftstidende, 25. Februar 2000.
 • I røg og snavs. Artikel i Week-andavisen 17. Marts 2000.
 • Visioner for velfærdsstaten. Artikel i CentrumDebat 3, 2000: 12-3
 • En vision for velfærdsstaten. Kristeligt Dagblad, kronik 25. april 2000.
 • Markedsføring med kultur. Erhvervsbladet. Minikronik 15. juni 2000.
 • Fuldstændig arkæologisk. Kommentar. Magisterbladet 20, 2000:24.
 • Hvad med industrikulturen?. Fredagskommentar. Børsen 22. juni 2001.
 • Amanda er ingen solo-sild. Synspunkt. Computerworld, 23. oktober 2001.
 • Historien i egen hånd. Artikel. Weekendavisen, 30. november 2001.
 • Informationsteknologi skaber samfundsændringer. Kronik, Computerworld, 1. marts 2002.
 • Hvem skal nu betale? Kommentar, Jyllandsposten 29. juni 2002. – Også trykt som: Kostbar fortid. Debatindlæg. Politiken 25. juni 2002.
 • Forord. - Svingdøre og nydanskere. Rapport om fastholdensen af nydanskere på arbejdsmarkedet. København 2005.
 • Ufaglærte presses mere og mere. Artikel, Berlingske Tidende 8. maj 2006.
 • Den sidste husmor. Fyns Stiftstidende, kronik, 23. januar 2007.
 • Mangfoldighed giver vækst. Berlingske Tidende, kronik 27. marts 2008
 • En ny forskningspolitik efterlyses. Information, kronik 28. maj 2009.
 • Danmark bør forblive et SMV-land. Kommentar. Børsen, 27. juli 2009. – Også trykt 2. oktober 2009 under overskriften: Danmark er et mmv-land.
 • Artikelserie i Frederiksborg Amts Avis 2009: Medarbejdere er kommunens aktiver, 6/5. – For mange klassekammerater? 24/6. – Konservative har solgt arvesølvet, 4/8. – Usserød Kongevej er ikke spor sjov, 11/8. - Hørsholm skal have udsatteråd, 7/9 – Derfor skal jeg være Hørsholms nye borgmester, 29/9 - En fremsynet sundhedspolitik 8/10. - Fuld beskæftigelse 16/10. – Lågegyde som valgkamp og tema (sammen med H. Lommer), 26/10. – Valgforurening, 2/11. – En ansvarlig økonomisk politik 10/11. – Tryg og værdig alderdom, 12/11. – Velkommen til det midtsøgende K, 27/11.
 • Innovationspolitik for service-virksomheder. Artikel, Frederiksborg Amts Avis, 24. februar 2010.
 • Mere innovation i de små virksomheder. Kommentar, Børsen, 10. marts 2010.
 • En socialdemokratisk erhvervspolitik. Debatindlæg, Information 30. Marts 2010.
 • Velfærdsstatens oprindelse. Kronik, Jyllandsposten, 17. august 2010.
 • Nedlæg bare skatteministeriet. Debatindlæg. Politiken 23. september 2010. – Også trykt i Jyllandsposten 18. september 2010 under titlen: Nedlæg skatteministeriet. – Frederiksborg Amts Avis 21. september 2010 under titlen: Nedlæg ministeriet.
 • En social hånd på jobbet. Kronik, Fyns Stiftstidende, 15. november 2010.
 • Ophæv den skadelige sommerhusregel. Debatindlæg. Jyllandsposten, 28. april 2011.
 • Brug for en national etik. Kronik, Fyns Stiftstidende. 17. juni 2011.
 • Ukraine foretrækker med rette Europa. Børsen, kronik, 17. juli 2015.
 • Nedlæg advokatrådet. Debatindlæg, Ekstrabladet 17. november 2016. - Jyllands-Posten 4. januar 2017.
 • Et sørgeligt syn at se Jellingestenen i Hvidovre. Artikel i Hvidovre Avis, 26. februar 2020.
betal med mobilepay

Dette website bedrives af: Den selvejende institution ”Klaus Ebbesen”